Til hovedinnhold
Norsk English

Oppdrett på strømutsatte lokaliteter

Sammendrag

Vi har gjennomført flere fullskala forsøk hvor vi har verifisert våre analyseverktøy for bestemmelse av strømkrefter på merdsystemer. Vi har 2 dimensjonale analysemetoder som kan benyttes for å bestemme av strømkrefter på alle type notbur.   De eksisterende beregningsprogrammene (2-D) gir ikke ønskelig nøyaktighet mhp deformasjon av notburet. Spesielt viser det seg for nøter hvor man benytter bunnring i stedet for separate loddvekter.   I prosjektet har vi spesielt sett på bruk av systemer med ett punkts forankring. Dette vil redusere risiko for rømning grunnet propellskader. Vi har utviklet nye forankringskonsepter. Disse er søkt videreført.   Det er utviklet et nytt forankringsprogram som tillater vilkårlig antall linesegmenter med grensebetingelser både mot overflata og bunn. Nødvendig ved kombinert bruk av multibøyer og kjetting. Vi har videreutviklet et dataprogram, NetSim, som beregner 2-D krefter og deformasjon av notsystemer i bølger og strøm.   Vi vil gjennom nye prosjekt utvikle modeller hvor vi kan det på en 3 dimensjonal deformasjon av notsystemer.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Egil Lien

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Havbruk

År

2000

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214018625

Vis denne publikasjonen hos Cristin