Til hovedinnhold
Norsk English

FLÅTEK Sluttrapport for forprosjekt

Sammendrag

Rapporten summerer opp resultatene fra forprosjektet ” Flåtek” utført av SINTEF Fiskeri og havbruk AS for SND flåteavdelingen. Idéene til prosjekter er kommet frem gjennom utsendelse av spørreskjema og telefonintervjuer. Prosjektet er blitt styrt av en gruppe oppnevnt av SND ledet av Vidar Ulriken, Norges Fiskarlag. Prosjektidéene er oppsummert under hovedområdene:• Arbeidsmiljø/HMS• Fangstleting /IKT• Utnyttelse av biprodukter/ Fangsthåndtering• Logistikk• Redskapshåndtering• Skrogutforming/ styrke• Totalt er 15 prosjekter skissert med bakgrunn og prosjektmål.  

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Håvard Røsvik

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

1999

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214018595

Vis denne publikasjonen hos Cristin