Til hovedinnhold
Norsk English

SafeMate – Behovskartlegging mobil trygghetsalarm. VRI forprosjekt Oslo MedTech

Sammendrag

SINTEF har gjennomført en behovskartlegging for en ny mobil trygghetsalarm for bruk i de kommunale pleie- og omsorgstjenestene med Bærum kommune som brukerpartner. Behovskartleggingen er gjennomført i rammen av et VRI-prosjekt i samarbeid med bedriften Moreto EDB. Det er stort behov og ønske om en forbedret trygghetsalarm hos brukere og ansatte i hjemmetjenestene. Et utvidet funksjonsområde for enheten kan gjøre hverdagen til den enkelte tryggere, for eksempel ved at den også virker utendørs. Samtidig er det en rekke utfordringer på kommunal side, både organisatorisk og i forhold til anvendelse av teknologi i tjenestene. Det synes som en realistisk strategi av bedriften å ta utgangspunkt i dagens trygghetsalarm hvor grunnfunksjoner og forløp er kjent, og gjennomføre en kontrollert og stegvis påplussing av funksjoner. Kontrollert pilotering i tett samarbeid med kommunal sektor vil være et viktig suksesskriterium.
Oppdragsgiver: Moreto EDB AS
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90L294

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Ingrid Storruste Svagård
  • Dag Ausen

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Smart Sensors and Microsystems

År

2012

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A23400

ISBN

9788214053050

Vis denne publikasjonen hos Cristin