Til hovedinnhold
Norsk English

Virkning av stampekjøl på kystfartøy

Sammendrag

Stampedempning med finner  Kystfartøy som bygges under lengdebegrensinger kan oppleve det som kalles for ""Gyngestoleffekten"", der fartøyet stamper uforholdsmessig mye selv i relativt rolig sjø. Dette bevegelsesmønsteret stammer fra resonans mellom fartøyets egenperiode i stamp og sjøtilstanden. Slike effekter oppleves også i rullebevegelser, og det kan derfor være fornuftig å benytte seg av metoder som ikke er ulike de man bruker i rull for å dempe bevegelsene. En slik metode er montering av finner, såkalte stampekjøler, i forskipet for å dempe stampingen. Denne rapporten inneholder en studie som viser potensialet for å dempe stampebevegelsen med relativt små, passive finner plassert i forskipet. Det kommer klart frem at stampedempende finner har en positiv effekt på fartøyets bevegelser.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Karl Gunnar Aarsæther

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2012

Forlag

SINTEF rapport

Årgang

SINTEF FIskeri og Havbruk

Hefte nr.

A23384

ISBN

9788214055559

Vis denne publikasjonen hos Cristin