Til hovedinnhold
Norsk English

Elektronisk bolkemerking - Resultater og erfaringer

Sammendrag

Formålet med prosjektet har vært å gjøre det lettere å ta inn snurpenota beint, ved å lage et system for automatisk å detektere hvor fort grunntelna og flåtelna blir tatt ombord i forhold til hverandre. Dette vil gi operatør av kraftblokka bedre forutsetninger for optimal innhiving og tørking av ringnot fram mot pumpeprosessen. Dette vil medføre redusert fare for at flåtelna går under og grunnbukter langs skutesida, noe som kan gi mindre uønsket neddreping av fangst. I tillegg vil det bli mindre fisk som følger med nota inn, noe som gir bedre kvalitet på neste fangst og/eller mindre arbeid med skylling av nota mellom kast. Ei not som blir innhivd og tørka så rett som mulig vil også ha økt levetid.Et system er under utvikling for å bistå den som kjører kraftblokka med å overvåke hvordan nota tas inn. Systemet er basert på passiv RFID og under uttesting ombord i M/S Leinebjørn. 80 RFID-merker av 15 ulike typer fra 4 ulike leverandører blir testet for å avgjøre om passiv RFID har god nok rekkevidde, og i tilfelle hvilke typer merker man bør bruke videre. Det er gjort en undersøkelse på innkapsling, og en del av merkene har blitt innkapslet for å være sikker på at minst noen av merkene overlever kommersielt fiske.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2012

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214055542

Vis denne publikasjonen hos Cristin