Til hovedinnhold
Norsk English

Fiskerulykker og årsaksforhold: Analyse av årsaksforhold ved dødsulykker og alvorlige personskader i norsk fiskeri

Sammendrag

Rapporten presenterer resultater fra en analyse av de utløsende årsakene til dødsulykker og alvorlige personskader i fiskeflåten. Målet med analysen er å bidra til økt kunnskap om årsaksforhold som rederi, skippere og mannskap kan benytte som grunnlag for å implementere forebyggende sikkerhetstiltak og unngå personulykker i fremtiden.   Analysen, som baserer seg på ulykker rapportert til Sjøfartsdirektoratet og Statens Havarikommisjon for transport, samt SINTEF Fiskeri og havbruks egen ulykkesdatabase, viser at det i perioden 1990-august 2012 ble registrert 286 fiskerirelaterte dødsfall i den norske fiskeflåten. De hyppigste ulykkeshendelsene ved dødsfall har vært ulike typer fartøyforlis/havari, overbordulykker ved fartøy til sjøs, drukninger ved fartøy i havn og slag eller klemming i spill/haler eller vinsj. Det har også forekommet en del dødsulykker ved treff av fallende/flyvende gjenstand. Personskader forekommer oftest under setting/draging av garn, trål, not eller annet fangstredskap samt annet arbeid på dekk. Fangstbehandling og arbeid i lasterom medfører også en stor andel skader.    I lys av en rekke data omkring ulykkeshendelser, sortert under ulike fartøygrupper, diskuteres flere årsaksforhold, slik som klimatiske forhold og fartøyenes sjøegenskaper, yteevne, opplæring og erfaring, regelverk og rutiner for sikkerhet og arbeidsmiljø, planlegging og forebyggende arbeid og fiskeriforvaltningens innvirkning på sikkerhet og arbeidsmiljø. Anbefalte forebyggende tiltak og videre FoU-arbeid presenteres til slutt i rapporten.

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering / 900654

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri
  • SINTEF Ocean / Havbruk

År

2012

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

A23369

ISBN

9788214054514

Vis denne publikasjonen hos Cristin