Til hovedinnhold
Norsk English

EXPONOFI - Sluttrapport for hovedområde: Logistikk og distribusjon

Sammendrag

Prosjektet har vært delt inn i følgende hovedområder:• Varestrømsanalyse• Havnebeskrivelser• Konseptutvikling av sjøbasert feedersystem• Tids- og kostnadsvurdering av forskjellige logistikkjeder fra produsent til kunde• Detaljering av transportsystem• Sortering av fisk i sjø Innen hovedområde varestrømsanalyser er det gjort en grundig studie som i hovedsak tar for seg eksporten av fisk. Denne studien er senere utvidet med en analyse av import og eksport av alle typer varer. I hovedområde havnebeskrivelse er 10 havner på Vestlandet, 10 havner på Kontinentet og 2 havner i England beskrevet. Under hovedområdet sortering i sjø er det utviklet forsøksutstyr for å sortere fisk i sjø, samt at man i prosjektets sluttfase har gjennomført analyser av MMC Fish Grader. I neste hovedområde er det utviklet konsepter for sjøbasert feedersystem og superkjølt lastbærer. I siste hovedområde har man blant annet utviklet regneverktøy for kostnads- og tidsvurderinger av ulike fler-modale transportkjeder fra produsent til kunde.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Svein Aanondsen
  • Jostein Storøy

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Havbruk

År

1999

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214014735

Vis denne publikasjonen hos Cristin