Til hovedinnhold
Norsk English

Integrasjon, nettverk eller marked? Implikasjoner for kommersialisering av en regions levendefisk-næring

Sammendrag

Rapporten drøfter kommersialisering av en gitt levendefisk-næring i et regionalt perspektiv. Særlig drøftes modeller for en levendefisk-næring med basis i alternativene integrasjon, nettverksdannelse eller bruk av markedsmekanismen som grunnlag for organisasjonsform. Gjennom økonomiske analyser klargjøres ulike rammebetingelser for de enkelte leddene i produksjonssystemet, implikasjonene for valg av ulike alternativer samt aggregatvirkningene ved at flere foretak innen ulike produksjonsformer organiseres under funksjonelle nettverk. Slik drøftes også nyere perspektiver når det gjelder tilkoblings-strategier og bruken av IT-løsninger som ledd i samhandlingen mellom produsentledd og sluttmarkedet  

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

1999

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214014670

Vis denne publikasjonen hos Cristin