Til hovedinnhold
Norsk English

Støysoner etter T-1442/2012 for Helikopterlandingsplass ved Harstad Universitetssykehus

Sammendrag

Det er utarbeidet støysonekart for helikopterlandingsplass ved Harstad Universitetssykehus i henhold til reglene i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012. Støyberegningene foretas med NORTIM, verktøyet som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse. Resultatene viser at det er i alt er 14 bygninger innenfor støysonene som har et støyømfintlig bruksformål. 13 av disse er boliger beliggende i gul støysone.
Oppdragsgiver: Norconsult AS
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90E104.18

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2012

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A23343

ISBN

9788214053029

Vis denne publikasjonen hos Cristin