Til hovedinnhold
Norsk English

Støysoner etter T-1442 for helikopterplass ved sykehuset i Skien

Sammendrag

Det er beregnet støysoner for en oppgradert helikopterlandingsplass ved Sykehuset Telemark i Skien i henhold til regelverket i retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet. Det er også beregnet kartleggingsgrenser for støy i samsvar med forurensningsforskriften. Innenfor støysonene er det registrert bygninger med støyfølsomt bruksformål, men det er ingen slike bygninger som krever kartlegging i henhold til forurensningsforskriften.
Oppdragsgiver: Sykehuset Telemark HF
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90E104.12

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2012

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A23275

ISBN

9788214052978

Vis denne publikasjonen hos Cristin