Til hovedinnhold
Norsk English

Deformasjon av not og Permaskjørt og krefter på fortøyning

Sammendrag

Sammendrag: For å studere hvordan et skjørt vil kunne påvirke krefter på fortøyning, notdeformasjon og vannstrømninger inn i og rundt merden, ble det gjennomført modellforsøk i en flumetank. Studiet er en del av prosjektet ""Permanent skjørt for redusering av luspåslag på laks"" (Permaskjørt) (#900711), som er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) og norske industripartnere. Forsøkene viste at skjørtets evne til å skjerme mot lus kan bli redusert ved høye strømhastigheter (Vc over 40 cm s-1, full skala), fordi det blir presset bakover og opp mot overflaten slik at lus lettere kan passere under og inn i merden. På grunn av økningen i drag-krefter som følge av et påmontert skjørt, vil det være viktig å inkludere bruk av skjørt når det gjøres fortøyningsanalyser på anlegget. Det største bidraget til kraftøkningen kommer fra den delen av skjørtet som er i le av merden fordi det der blåser seg opp og fanger vannmassene. Fortøyningskreftene er for øvrig ikke betydelig påvirket av verken den initielle skjørtdybden eller nedloddingen av skjørtet.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Havbruk

År

2012

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214054453

Vis denne publikasjonen hos Cristin