Til hovedinnhold
Norsk English

Oppdatert og utvidet støykartlegging for Bergen lufthavn Flesland. Basert på trafikken i 2011 og prognoser for 2020 og 2050.

Sammendrag

Det er gjennomført støyberegninger for Bergen lufthavn Flesland relatert til Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i plansaker (T-1442) samt forurensningsforskriften.I dette arbeidet har det vært utført beregninger av tiltak relatert til handlingsplan slik forurensningsforskriften krever.Støyberegningene er utført ved hjelp av programmet NORTIM som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse.

Oppdragsgiver: Oslo lufthavn AS
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90E367

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2012

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A23165

ISBN

9788214052947

Vis denne publikasjonen hos Cristin