Til hovedinnhold
Norsk English

Utvikling av et seleksjonssystem til flytetrålfiske etter kvitfisk

Sammendrag

Trålnæringen har i de siste årene vist interesse for å utvikle en ny trål som tillater fangst av torsk, hyse og sei uten bunnpåvirkning. Dette vil sterkt redusere slepemotstand og dermed drivstoff forbruk og CO2-utslipp. Ett av problemene med flytetrål er at seleksjonsegenskapene med de eksisterende seleksjonssystemene – dvs. rigide sorteringsrister – blir redusert når det fiskes i relativt høye tettheter av fisk, som er en forutsetning for lønnsomt flytetrålfiske. Gjennom dette prosjektet har vi brukt all opparbeidet kunnskap om bunntrålsselektivitet (i Nordsjøen, Østersjøen, og i Barentshavet) for å utvikle et nytt seleksjonssystem, basert på fleksible nettpaneler (Exit Windows eller T90-masker), som kan brukes i flytetrålfisket etter torsk, hyse og sei. Prosjektet hadde en ramme på 5,7 mNOK, en varighet på to og et halvt år, og ble finansiert av Fiskeri og Havbruksnæringens Forskningsfond (FHF prosjektnummer: 900447). Prosjektet ble utført ved SINTEF Fiskeri og havbruk AS i samarbeid med UIT-Norges Fiskerihøgskole og Fiskeridirektoratet.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Eduardo Grimaldo
  • Manu Berrondo Sistiaga

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2012

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A23128

ISBN

9788214054422

Vis denne publikasjonen hos Cristin