Til hovedinnhold
Norsk English

Støykartlegging for Oslo lufthavn Gardermoen

Sammendrag

Det er gjennomført støyberegninger for Oslo lufthavn Gardermoen relatert til Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i plansaker (T-1442) samt forurensningsforskriften.   Det er også utført beregning av tiltak relatert til handlingsplan slik forurensningsforskriften krever.   Støyberegningene er utført ved hjelp av programmene RADTIM og NORTIM som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse.
Oppdragsgiver: Oslo Lufthavn AS
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90E396

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2012

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A23128

ISBN

9788214052923

Vis denne publikasjonen hos Cristin