Til hovedinnhold
Norsk English

Teknologibehov for lønnsom bearbeiding av fryst hvitfisk i norsk fiskeindustri

Sammendrag

Produktmulighetene for mye av den fisken som fryses om bord i norske fiskefartøyer begrenses på grunn av redusert kvalitet på råstoffet. Denne fisken går derfor til Asia for arbeidskraftsintensiv produksjon av dobbeltfryste produkter i lavprissegmenter. Prisforskjeller for ombordfryst fisk viser imidlertid at markedet er villig til å betale vesentlig mer for den ombordfryste fisken hvis kvaliteten er bedre / kan garanteres. Klarer flåteleddet å levere topp kvalitet på ombordfryst fisk vil norsk fiskeindustri få tilgang til større kvanta av høykvalitets ombordfryst råstoff. Dette vil gi flere produktmuligheter, større fleksibilitet i produksjonen og muliggjøre teknologi- og produktutvikling. Samtidig vil fiskeindustrien i langt større grad bli leveringsdyktig til godt betalte og sterkt voksende markeder som for eksempel sushi/sashimi markedet. Høy grad av automatisering er en forutsetning for lønnsom drift i fiskeindustrien. Beinfjerning (ryggbein) og trimming er svært arbeidskrevende operasjoner og bør automatiseres. Fremtidens produksjonslinjer må ha fleksibilitet i forhold til varierende råstoff og produkt. Vi mener det er et stort potensiale i Norge for lønnsom bearbeiding av fryst hvitfisk i en kompetanse- og teknologibasert fiskeindustri.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2012

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214054415

Vis denne publikasjonen hos Cristin