Til hovedinnhold
Norsk English

Modellering av strøm og vannslektskap i Sør-Troms (Malangen-Sør).

Sammendrag

Prosjektet ""Strømmodellering av området Malangen Sør"" har some hovedmålsetning å etablere en høyoppløst hydrodynamisk modell for Sør-Troms, simulere et utvalgt år for å få en forståelse av strømningsforholdene i området. I tillegg skal en simulere vannslektskap mellom oppdrettslokaliteter med hensyn på lakselus og virus. Rapporten skisserer kort oppsettet for modellen og noen resultater som beskriver strømsystemet i modellområdet. For mere omfattende informasjon henvises til nettsiden: www.modsnord.sinmod.no

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2012

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214054392

Vis denne publikasjonen hos Cristin