Til hovedinnhold
Norsk English

Verdiskaping i norsk sjømatnæring 2010 - en ringvirkningsanalyse

Sammendrag

Formålet med rapporten er å vise den økonomiske og sysselsettingsmessige betydningen av norsk sjømatnæring i 2010, gjennom kartlegging av omfanget av fiske/fangst, akvakultur, fiskeforedling og eskport/handel med fisk, samt beregne omfanget av leveranser/underleveranser fra næringslivet ellers til disse næringene (ringvirkninger). Norsk sjømatnæring bidro i 2010 med en total verdiskaping på ca. 46,5 mrd. NOK og hadde en sysselsetting på ca. 44 000 årsverk.   Denne rapporten er en del av en serie ringvirkningsanalysr av norsk sjømatnæring, som har blitt gjennomført siden 2002.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Kristian Henriksen
  • Merete Gisvold Sandberg
  • Trude Olafsen
  • Ulf Johansen
  • Heidi Bull-Berg

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri
  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi

År

2012

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214054385

Vis denne publikasjonen hos Cristin