Til hovedinnhold
Norsk English

Utnyttelse av kobberholdig avfall fra notvaskerier

Sammendrag

Prosjektets mål var å finne effektive løsninger med lavest mulig kostnad for utnyttelse av kobberholdig avfall fra virksomheter som driver vask og impregnering av oppdrettsnøter. For å få en bedre oversikt over mengder og sammensetning avslam og avfall er det innhentet opplysninger og prøver fra 4 bedrifter. Resultatene viser store variasjoner både for mengder og sammensetning/kvalitet av grovavfall og finslam. Et grovt overslag viste at samlet mengde grovavfall og finslam fra alle notvaskerier i Norge vil være henholdsvis 2000-2500 tonn grovavfall per år og 1500-2000 tonn finslam per år. Kobberinnholdet i grovavfallet varierte fra 0,2 - 20 % med en middelverdi på 3,8%. Kobberinnholdet i finslammet varierte fra 4 - 25% med en middelverdi på 16% 

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Trude Olafsen

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2006

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214038758

Vis denne publikasjonen hos Cristin