Til hovedinnhold

FHF rømmingsprogram - håndtering av store mengder død fisk

FHF rømmingsprogram - håndtering av store mengder død fisk

Kategori
Rapport
Sammendrag
Prosjektet fokuserer på løsninger relatert til håndtering av store mengder død fisk i oppdrettsmerder. Følgende er gjennomført i prosjektet: - Det er opprettet arbeidsgruppe bestående av relevante næringsaktører - Det er gjennomført et 1-dags idemøte med arbeidsgruppen - Dagens situasjon for problemområdet har blitt analysert - Det er skissert forslag til løsninger Det er avslutningsvis foreslått en konkret konseptløsning, inkludert et forslag til fremgangsmåte for realisering av løsningen.
Språk
Norsk
Forfatter(e)
  • Mats Augdal Heide
Institusjon(er)
  • SINTEF Ocean / Sjømatteknologi
År
Forlag
SINTEF rapport
ISBN
9788214043327