Til hovedinnhold
Norsk English

KOMTALL workshop 2007 Behov for nye standarder i havbruksnæringen

Sammendrag

Det foretas i økende grad målinger og beregninger i havbruk. Dette gjelder både for eksempel relatert til fysiske parametere som temperatur, men også for omregninger eller beregninger, som for eksempel av forfaktor m.v. Imidlertid er det ikke etablert noen klare og omforente beskrivelser av hvordan slike målinger / beregninger / omregninger skal foretas. Utarbeidelse av standarder som muliggjør sammenligning av data, samt format som gjør at data kan utnyttes av industri og næringsliv, er etterspurt. Behovet er til stede gjennom hele havbrukskjeden, dvs. for settefiskanlegg, brønnbåt, matfiskanlegg, slakteri, foredlingsanlegg, leverandørindustri, mm. Dette er utgangspunktet for at FHF har delfinansiert en workshop som har hatt som mål å gi et grunnlag for en oversikt og prioritering av de standarder som må etableres. Denne ble koordinert med Standard Norge, som også ser arbeidet som et viktig innspill i oppstarten av den nye komiteen ISO TC 234 Fisheries and Aquaculture. Rapporten gir en oppsummering av resulatene fra workshopen, og gir et grunnlag for å initiere nye prosjekter for å få etablert de standardene som næringen trenger.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Havbruk
  • SINTEF Ocean

År

2007

Forlag

SINTEF rapport

Vis denne publikasjonen hos Cristin