Til hovedinnhold
Norsk English

Torskenot - Delrapport 3

Sammendrag

I arbeidet med Torskenot-prosjektet ønsker vi å se nærmere på påstanden ""Torsk napper og sliter på nota"". Oppdrettere observerer at torsken napper (biter) i nota, og det er grunn til å tro at dette fører til skader på nota og rømming av torsk. Hovedmålet i prosjektet er å bygge kunnskap som kan bidra til å redusere rømming av torsk. Prosjektet vil gi økt kunnskap og klarlegging av problemstillingen slik at utstyrsprodusentene får mer kunnskap om hva som skal til for å utvikle rømmingssikre nøter og oppdretterne får en bedre basis for å velge ut den teknologi og de rutinene som vil kunne redusere rømming. Delrapport 3 er en oppsummering av aktivitetene i Torskenot etter at Delrapport 2 ble ferdigstilt 15. mai 2007, og må følgelig sees i sammenheng med denne og Delrapport 1. Delrapportene gir foreløpige resultater fra Torskenot-prosjektet, og vil bli erstattet av en sluttrapport som oppsummerer alt arbeid og gir endelige resultater og konklusjoner.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean
  • SINTEF Industri / Materialer og nanoteknologi
  • SINTEF Ocean / Havbruk

År

2007

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

1

ISBN

9788214041781

Vis denne publikasjonen hos Cristin