Til hovedinnhold

Torskenot - Delrapport 3

Torskenot - Delrapport 3

Kategori
Rapport
Sammendrag
I arbeidet med Torskenot-prosjektet ønsker vi å se nærmere på påstanden ""Torsk napper og sliter på nota"". Oppdrettere observerer at torsken napper (biter) i nota, og det er grunn til å tro at dette fører til skader på nota og rømming av torsk. Hovedmålet i prosjektet er å bygge kunnskap som kan bidra til å redusere rømming av torsk. Prosjektet vil gi økt kunnskap og klarlegging av problemstillingen slik at utstyrsprodusentene får mer kunnskap om hva som skal til for å utvikle rømmingssikre nøter og oppdretterne får en bedre basis for å velge ut den teknologi og de rutinene som vil kunne redusere rømming. Delrapport 3 er en oppsummering av aktivitetene i Torskenot etter at Delrapport 2 ble ferdigstilt 15. mai 2007, og må følgelig sees i sammenheng med denne og Delrapport 1. Delrapportene gir foreløpige resultater fra Torskenot-prosjektet, og vil bli erstattet av en sluttrapport som oppsummerer alt arbeid og gir endelige resultater og konklusjoner.
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Ocean
  • SINTEF Industri / Materialer og nanoteknologi
  • SINTEF Ocean / Sjømatteknologi
År
Forlag
SINTEF rapport
Hefte nr.
1
ISBN
9788214041781