Til hovedinnhold
Norsk English

HMS-SEMINAR 2007 FOR KYSTFISKEFLÅTEN Rapport fra dagsseminar og åpent kveldsmøte 20. mars 2007

Sammendrag

Målsetningen med seminaret på Røst mars 2007 var å sette fokus på konkrete tiltak og løsninger for å forbedre ulykkesstatistikken i fiskeflåten under 15 meter, samt diskutere mulige virkinger av ulike sikkerhetskrav og ikke minst reguleringspolitikken på HMS om bord. I tillegg til sjøfarts- og fiskerimyndigheter var fiskarorganisasjonen og noen andre institusjoner og firma representert. Siste undersøkelser med tall for perioden 2000 - 06 viser at det er 3 ganger farligere å være yrkesfisker enn ansatt i landbruket (jord- og skogbruk), og hele 27 ganger farligere å være i fiskeryrket i forhold til andre yrker på land. Sammenlikningen med landbruket gjelder både risiko for yrkesdød og yrkesskader. På bakgrunn av at de fleste dødsulykkene nå skjer i sjarkflåten har Sjøfartsdirektoratet de siste 2 - 3 årene konsentrert tiltakene mot fartøy under 10,67 meter. Norge har i mange år hatt sikkerhetskrav knyttet til denne flåtegruppen, og i 1991 ble det innført krav om at fartøy mellom 6 meter og 10,67 meter skal bygges og utrustes i henhold til Nordisk Båtstandard. Det er også krav om at fører og mannskap skal ha gjennomgått et 40 timers grunnleggende sikkerhetskurs. Fartøy under 10,67 meter er imidlertid ikke underlagt periodisk myndighetskontroll. Ulike instanser må på banen for å finne ulike tiltak og løsninger for å oppnå bedre sikkerhet og arbeidsmiljø for fiskerne i den mindre kystflåten. Det gjelder bl.a. å finne fram til gode reguleringsordninger som også ivaretar HMS ombord, med mer sjødyktige og sjøvennlige fartøytyper, et tydeligere regelverk og bedre kontrollordninger, bedre sikkerhetsutstyr samt en bedre opplæring og informasjon til den enkelte fisker og båteier. Det er også helt vesentlig å finne fram til et levelig kostnadsnivå for sikkerhetskontroll og nødvendige investeringer.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Halvard Laurits Aasjord
  • Eirik Ulsund
  • Randi M. Nilsen

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri
  • SINTEF Ocean

År

2007

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214041699

Vis denne publikasjonen hos Cristin