Til hovedinnhold
Norsk English

Støysjablon for klubbflyplasser tilknyttet Norsk Aero Klubb

Sammendrag

STF90 A06005 SINTEF har utarbeidet sjabloner for støysoner Norges Luftsportsforbund / Norsk Aero Klubb etter ny retningslinje T-1442 til bruk for klubber under forbundet. SINTEF har samtidig utarbeidet ny programvare for enkelt å overføre sjablonene på digital form til aktuelle flyplasser. Denne rapport oppsummerer grunnlaget for beregning og vurdering av flystøy generelt. Dernest vises det tekniske grunnlaget for beregninger av 3 forskjellige sjabloner for NAK, samt de beregnede sjabloner. Videre gis en kort beskrivelse av det nye program som kan overføre sjablonene til en hvilken som helst norsk klubbflyplass.Bruk av sjablonene skjer kun med godkjenning fra Norges Luftsportsforbund / Norsk Aero Klubb og er belagt med en avgift for inndekking av utviklingskostnadene. Uttegning av støysonekart med sjablonene kan bestilles hos SINTEF og vil koordineres med Norges Luftsportsforbund / Norsk Aero Klubb.

Oppdragsgiver Norges Luftsportsforbund/Norsk Aero Klubb
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90E101.61

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2006

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

SINTEF A23

ISBN

8214028450

Vis denne publikasjonen hos Cristin