Til hovedinnhold
Norsk English

Dokumentasjon av sjøengenskaper for kystfiskeklåten MS ""Norheimson""

Sammendrag

Bjørn Steinar Nordheim er en skipper/båteier fra Vardø som har fått store problemer med sitt 47 fots fartøy MK ”Nordheimson”( F-111-V/ 3YMQ) etter siste ombygging/oppgradering. Denne rapporten dokumenter mulige årsaker til fartøyets problemer, samt kommer med noen forslag til forbedringer. Ut fra skipper og mannskapets beskrivelser og SINTEF sine målinger, må fartøyets sjøegenskaper betraktes som dårlige. Med dårlige sjøegenskapene menes at fartøyet får store rullebevegelser i moderat sjøgang. Etter våre vurderinger skyldes de store rullebevegelsene at fartøyet har for mye vekt i forhold til skrogets evne til å dempe rulling. Disse store rullebevegelsene har SINTEF Fiskeri og havbruk dokumentert ved å gjennomføre feltprøver og databeregninger i beregningsprogrammet VERES. Med bakgrunn i resultater fra dataanalyser gjort i VERES vil følgende tiltak bedre fartøyets sjøegenskaper:• Påmontering av brede slingrekjøler• Bygge skroget breiere i vannlinjen (pontonger)• Ombygging av styrehus, bakk og shelterdekk med den hensikt å flytte vektkomponenter lenger ned Fartøyets lastekapasitet vurderes som liten, fartøyets størrelse tatt i betrakting. Spesielt vurderes den tillatte lave dekkslasten til å være et hinder for operativ drift av fartøyet. I følge stabilitetsberegningene tilfredsstiller fartøyet gjeldende stabilitetskrav med liten margin. Stabilitetsberegningene forutsetter at det finnes en tett ”oppdriftskasse” på styrbord side i forkant av garnbingen. Denne er blitt påbegynt, men er ikke blitt lukket og gjort vanntett. Det antas at oppdriftskassen må utbedres for at fartøyet skal kunne tilfredsstille stabilitetskravene.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Tord Hanssen

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2007

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

A073011

ISBN

9788214041606

Vis denne publikasjonen hos Cristin