Til hovedinnhold

HMS i havbruk - Utvikling og implementering av teknologi for forbedret personsikkerhet. Delprosjekt alenearbeid.

HMS i havbruk - Utvikling og implementering av teknologi for forbedret personsikkerhet. Delprosjekt alenearbeid.

Kategori
Rapport
Sammendrag
I dette prosjektet ble det valgt ut tre produktgrupper som antas å ha betydning for oppdretterens sikkerhet, spesielt alenearbeideren. De valgte produktløsningene — personalarmer, ytterbekledning og redningsvester — har blitt testet av oppdrettere i deres eksisterende jobbsituasjon. Deres inntrykk av produktløsningene har deretter blitt dokumentert og evaluert. Konklusjoner: De uttestede alarmløsningene har en del forskjellig funksjonalitet som deltakerne i varierende grad syntes var nyttige. Anbefalingen for oppdrettsbedrifter som vurderer å ta i bruk personalarmer må derfor bli å sette seg inn i de forskjellige løsningene, og gjerne teste ut et par forskjellige før en gjør et endelig valg. De nye uttestede arbeidsdressene scorer i gjennomsnitt bedre på brukerkrav enn ytterbekledningen deltakerne hadde fra før. Resultatene viser at det finnes produkter som scorer bra på de viktigste produktegenskapene, men de viser også at det er behov for å arbeide mer med en optimal bekledning for havbruksnæringen. For teknologileverandørene anbefales det å studere produktkravene som er fremkommet gjennom brukerintervjuer. Disse kravene synliggjør hvilke produktegenskaper brukerne synes er viktige, og bør være et godt utgangspunkt for videre teknologiutvikling.
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Ocean
  • SINTEF Digital / Helse
År
Forlag
SINTEF rapport
ISBN
9788214041583