Til hovedinnhold

Tiltak for å begrense kobberbruk i havbruk - optimalisere metoder for å impregnere not Sluttrapport

Tiltak for å begrense kobberbruk i havbruk - optimalisere metoder for å impregnere not Sluttrapport

Kategori
Rapport
Sammendrag
SINTEF har i samarbeid med 16 bedrifter tilknyttet Norske leverandører til havbruksnæringen (NLTH) gjennomført prosjektet ""Tiltak for å begrense kobberbruk i havbruk - optimalisere metoder for å impregnere not"", som er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond. Begroing i havbruk, og spesielt på oppdrettsnoter, er et problem av betydelig omfang. Kobberimpregnering av nøter er utbredt for å kontrolle begroingen. To viktige incitamenter for å iverksette aktiviteter for å begrense bruk av kobber i impregneringsmidler er å; a) forbedre miljøprofil og b) redusere produksjonskostnad. Prosjektet har vært delt inn i tre hovedoppgaver: 1. Klarlegging av metodikk relatert til impregnering 2. Tiltak / løsningsretninger - fra materialfaglig ståsted 3. Tiltak / løsningsretninger - fra biologisk ståsted Gjennom prosjektet er det etablert et kunnskapsfundament om kobberbruk ved impregnering i norsk lakseoppdrettsnæring. Hovedfokus for prosjektet har blitt å framlegge og systematisere den kunnskapen som foreligger. Samtidig gjør stor spredning i empirisk kunnskap at det ikke kan sies å foreligge en ""best practice"" for bruk av kobberbasert impregnering, noe det burde være et mål for næringen å etablere. Det er videre framlagt mulige tiltak som på kort sikt vil kunne medvirke til at bruk av kobber kan reduseres (7-på topp liste). I tillegg er det foretatt ulike analyser og eksperimentelle studier for å etablere et metodisk kunnskapsfundament. Ved at havbruksnæringa setter et samlet fokus på disse, og søker å gjøre egne forbedringer, vil en kunne nå mål om reduksjoner i kobberbruk.
Språk
Norsk
Institusjon(er)
  • SINTEF Ocean / Sjømatteknologi
  • SINTEF Industri / Materialer og nanoteknologi
  • SINTEF Ocean / Miljø og nye ressurser
År
Forlag
SINTEF rapport
ISBN
9788214046359