Til hovedinnhold
Norsk English

Delrapport i felles prosjekt ""Velferdsmessige aspekter av forrestriksjoner for villfanget torsk (prosjektnr. 342044)"" - Arbeidspakke ""Kvalitet loddetorsk""

Sammendrag

Hovedmålet med dette delprosjektet var å undersøke og dokumentere hvordan kvaliteten på Atlantisk torsk (Gadus morhua) blir påvirket av tilgang på for. Fire grupper torsk ble sammenlignet; Gruppe 1 - foret i 12 uker frem til slakting; Gruppe 2 - sultet i 12 uker frem til slakting; Gruppe 3 - sultet i 16 uker frem til slakting; Gruppe 4 - sultet i 12 uker for deretter å bli foret i 4 uker frem til slakting. Før analyse var fisken lagret på kjølerom (<4°C) 4 dager etter slakting. I tillegg til relevante slaktedata ble en rekke kvalitetsparametere målt på hel fisk og i filet: pH, vannbindingsevne, drypptap, vanninnhold, filetspalting. Quality index method (QIM) på hel fisk og filet, farge på filet og skinn (maskinsyn) og teksturegenskaper. Det var signifikante forskjeller mellom gruppene på nesten alle de målte parameterne. Torsk som var foret frem til slakting (Gruppe 1 og 4) hadde høyere K-faktor, høyere leverindeks, lavere muskel-pH og bløtere filet enn sultet torsk (Gruppe 2 og 3). I tillegg var det ulike forskjeller mellom gruppene både mht. vannbindingsevne, vanninnhold, drypptap, filetspalting, QIM og farge. Ut i fra de målingene som er gjort her tåler torsken en sultetid på 12 uker uten at det får negative konsekvenser for kvaliteten.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Hanne Digre

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2008

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214046335

Vis denne publikasjonen hos Cristin