Til hovedinnhold
Norsk English

Nødstoppinnretninger på innhalingsutstyr om bord på mindre og mellomstore fiske- og fangstfartøy

Sammendrag

På grunnlag av flere rapporterte ulykkeshendelser ved bruk av spill, vinsj og kraftblokk, er det foretatt en flere undersøkelser omkring ulike nødstoppinnretninger blant produsenter av spill og vinsj og om bord på mindre og mellomstore fiske- og fangstfartøy. Nødstoppinnretningene kan deles inn i tre kategorier: Elektrisk nødstoppbryter for direkte utslag med hånd eller fot, elektrisk stoppbryter med bøyle, vaier eller plate og mekanisk nødstopp med bøyle, plate eller vaier for aktivering. I tillegg kommer ulike elektroniske personalarmer som stopper motor og båt i en nødssituasjon, men disse er ikke godtatt som nødstopp for vinsj og spill etter de gjeldende regelkrav. Akustiske/stemmestyrt nødstopp er under utvikling, men fortsatt ikke tilgjengelige på det norske markedet. For flere av de undersøkte fartøyene er det vanskelig å si hvor mange nødstoppløsninger som ville blitt akseptert dersom Sjøfartsdirektoratets sikkerhetsmelding følges veldig strengt. Det synes å variere noe mellom de ulike kontrollører hvilke løsninger som blir akseptert etter forskriften. Derfor kan det være behov for mer standardiserte testprosedyrer ved kontroll av ulike stoppinnretninger. N.kr 15.- 25.000,- er kostnadene ved innkjøp og montering brukbare nødstoppinnretninger, ofte en forsinkende faktor for anskaffelse av fullgod stoppløsning på mindre fartøy. Sikkerhetsmelding SM02 2006 gir klare retningslinjer på hvordan nødstoppinnretninger skal arrangeres og funksjonere om bord på fiske- og fangstfartøy. I praksis kan det være noe vanskeligere å gjennomføre en fullgod montering. Dette skyldes bl.a. at det ikke finnes fullgode stoppløsninger på markedet i forhold til funksjonalitet og de få gode løsninger som finnes, er ikke nok kjent blant fiskere/båteiere. Noen utstyrsprodusenter tilbyr heller ikke gode nødstoppløsninger på alle sine hydrauliske produkter. Derfor kan det være behov for en innskjærping av gjeldende forskrift, som inkluderer en bedre godkjenning og periodisk kontroll av d

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Halvard Laurits Aasjord
  • Charles Aas

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri
  • SINTEF Ocean

År

2008

Forlag

SINTEF rapport

Vis denne publikasjonen hos Cristin