Til hovedinnhold
Norsk English

Utvikling av en industritest for bedømming av teksturegenskapene til laksefisk

Sammendrag

En industritest for evaluering av gaping, bløt stripe og generell spenst hos laksefileter er utviklet. Testen består av fem underpunkter som tilslutt summeres opp til en total score. Testen omfatter: (1) Generell fasthet av hel fisk, (2) Bløt stripe,(3) Spenst / Elastisitet, (4) Fingertest: Nedtrykk og spenst, og (5) Gaping i rygg, buk og hale. De fleste testene har en score fra 0 til 2 der 0 er best og 2 er dårligst filetkvalitet. Gaping score går fra 0 til 5 og foretas på tre ulike områder av fileten (rygg, buk og hale). Hittil har en funnet testen hensiktsmessig i bruk, det vil si, en kan skille mellom ulike grader av fenomenet 'bløt fisk'. Trolig bør testen etter hvert forbedres basert på erfaringer blant ulike aktører i næringen.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Ulf Gøran Erikson

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Havbruk

År

2008

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214043518

Vis denne publikasjonen hos Cristin