Til hovedinnhold
Norsk English

Superfersk fisk med riktig kvalitet: Rapport fra tre tokt i 2007

Sammendrag

Rapporten gir et sammendrag av aktivitetene i prosjektet ""Superfersk fisk med riktig kvalitet"". Det ble gjennomført tre tokt i 2007 hvor torsk, og i noen grad hyse, ble fangstet med linebåt (M/S ""Havstjerna"") og to trålere (N/S ""Doggi"" og M/S ""Rairo""). Fangsten ble karakterisert om bord (håndteringsstress, bløgging og kjøling). Videre ble det ombord på en av trålerne testet ut et system for elektrobedøving av fangsten, plassert før sløyemaskinen. I to tilfeller ble fisken kjølt ned og lagret under to ulike kjøleregimer; tradisjonell islagring og drenert slurry. Fisken ble fulgt ut til markedet der den ble evaluert med hensyn til fangstskader, ytre utseende og filetkvalitet etter 7, 10, 11 og 12 dager. Evalueringskriteriene var: pH i muskel, skinnfarge, kjernetemperatur, ""Quality Index Method"" (QIM), farge, tekstur (filet), totalt kimtall og innhold av hydrogensulfid-produserende bakterier (filet). Resultatene viste i hovedsak at det ikke var forskjell i produktkvalitet (holdbarhet) ved sammenlikning av de to kjøleregimene. Dette kan forklares med små forskjeller i kjernetemperatur og fisken var godt kjølt gjennom hele verdikjeden. Basert på relativt lav QIM-score og bakteriebelastning under anbefalte grenseverdier ble fisken ansett som akseptabel. Dog må sies at restholdbarheten var trolig liten. Linefanget fisk hadde betydelig mer tiltalende fileter enn de fra trålerne. Dette kunne relateres til henholdsvis god og dårlig (manglende) utblødning.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Havbruk
  • SINTEF Ocean
  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2008

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214043464

Vis denne publikasjonen hos Cristin