Til hovedinnhold
Norsk English

Torskenot - riktig valg av not i oppdrett av torsk. Sluttrapport

Sammendrag

I arbeidet med Torskenot-prosjektet har vi sett nærmere på påstanden om at torsken biter hull i nota. Bakgrunnen til dette var at oppdrettere observerte at torsken bet eller nappet i nota, og det var grunn til å tro at dette førte til skader på nota og rømming av torsk. Hovedmålet for prosjektet har vært å bygge kunnskap som kan bidra til å redusere rømming av torsk. Prosjektet har gitt kunnskap og klarlegging av problemstillingen slik at utstyrsprodusentene får bedre grunnlag for å utvikle rømmingssikre nøter for torsk, og oppdretterne et bedre grunnlag for å velge ut den teknologi og de rutiner som vil kunne redusere rømming. Rapporten inneholder informasjon om omfang av problemet med torskebitt på nøter, fysiske konsekvenser av torskebitt på nøter, beskrivelse av torskens angrep på tradisjonelt notlin, samt vurdering av hvilke typer notlin som er egnet i torskeoppdrett ut fra den kunnskapen som har kommet fram gjennom dette arbeidet.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Heidi Moe
  • Rune Gaarder
  • Anna Olsen

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean
  • SINTEF Ocean / Havbruk

År

2008

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

1

ISBN

9788214043440

Vis denne publikasjonen hos Cristin