Til hovedinnhold
Norsk English

Optimalisering av ORC design for plassering om bord på en industritråler Delprosjekt 2

Sammendrag

Med utgangspunkt i fartøyets driftsprofil er det beregnet hvor mye ORC anlegget kan returnere i form av innspart oljeforbruk per år.(tilsvarende en million kWh/år) En mulig framdriftsplan for installasjon og utprøving er skissert og drøfting av en samhandlingsavtale for utprøvingen mellom SINTEF og UTRC er innledet. Vi har hatt befaring om bord industritråleren MS ""Eksempelfartøy"" sammen med reder og skipper og maskinist og lokalisert mulig plassering av komponenter. På grunnlag av dette har vi vurdert å plassere anlegget på babord side istedenfor styrbord fordi der er bedre plass og fordi båten krenger til SB og derfor går med ballast i BB. Det er gjennomført beregninger for skipets rull og stampe-bevegelser for 4 forskjellige kurser, farter og lastetilstander for bølgespekter tilsvarende Nordsjøen Nord med og uten rulledempingstank. Vi vurderer nå å orientere anlegget langskips istedenfor tverrskips fordi det vil gi mindre risiko for kavitasjon i kondensat pumpene. ""Eksempelfartøy"" byr på ekstra utfordringer når det gjelder samkjøring mellom ORC anlegget og skipets akselgenerator fordi de kjører med variabel frekvens. UTRC har nå dette til vurdering. Vi har gjennomgått nødvendige endringer i kjøleanlegget. Endringer er for øvrig uansett nødvendig fordi kjølingen er for dårlig. ORC anlegget vil bedre denne situasjonen. Det er foretatt nye beregninger av utbytte og økonomi. Denne rapporten gjengir deler av innholdet i fortrolig rapport SFH80 F073031.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Nils Harald Bjørshol
  • Tord Hanssen

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri
  • SINTEF Ocean

År

2008

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214043389

Vis denne publikasjonen hos Cristin