Til hovedinnhold
Norsk English

Verification of traceability data of marine oils with emphasis on species, geographical origin and processing conditions (TraceOil) OK program / NFR 178264 (2007-2009)

Sammendrag

TraceOil er både 1) et utviklingsprosjekt for SINTEF (NFR 178264) med Mattilsynet som bruker og 2) et kartleggingsprogram for Mattilsynet med SINTEF og NIFES som leverandører av analysetjenester (OK program). Prosjektet TraceOil har fokus på autentisering av marine råoljer og tran med vekt på råvarens opprinnelse. Prosjektmålet er et databaseverktøy for verifisering av sporbarhetsdata for marine råoljer, både til konsum og dyrefor. I TraceOil prosjektet har SINTEF og Mattilsynet samlet inn autentiske prøver av marine oljer for fettanalyser (Gas Chromatography (GC) og Nuclear Magnetic Resonance (NMR)) og sendt utvalgte parallelle prøver til NIFES for fremmedstoffanalyse. Det er laget protokoller for analysene og nytteverdien av hver enkelt metode til verifisering av sporbarhetsdata er blitt evaluert. Generelt har man i prosjektet bygd opp en database som gjør det mulig å skille mellom olje fra ulike marine arter / fiskearter. Pr 20. november 2009 er totalt 261 prøver samlet inn og resultater lagt inn i databasen. Databasen inneholder bl.a. oljer fra laks, torsk, ansjos (Peru), makrell, sild, kolmule, sel og krill. De statistiske analysene viser at det er mulig å skille oljene utifra art og opprinnelse både fra GC og NMR data. Informasjon om fremmedstoffinnholdet ser også ut til å gi verdifull informasjon om oljens opprinnelse (disse resultatene blir rapportert i en separat rapport). Imidlertid vil en utvidelse og kontinuerlig oppdateringer være nødvendig for å få pålitelige resultater av fremtidige prøver (pga variasjoner i år/årstider, etc). Mattilsynet, SINTEF og NIFES har invitert industrien til å delta i TraceOil via et mulig generisk oppfølgingsprosjekt, eid av industrien med Mattilsynet som observatør og bruker.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri
  • SINTEF Ocean

År

2009

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214049244

Vis denne publikasjonen hos Cristin