Til hovedinnhold
Norsk English

Superfersk fisk med riktig kvalitet: Rapport fra tokt med M/S Skaidi 21 - 31 november 2008

Sammendrag

Rapporten gir en oversikt over resultater fra et tokt om bord på den kombinerte ferskfisk- og frysetråleren ""M/S Skaidi"" gjennomført i november 2008 i det brukerstyrte innovasjonsprosjektet (BIP) ""Superfersk fisk med riktig kvalitet"" finansiert av Norges Forskningsråd (prosjektnummer 179419 / Matprogrammet) og FHF ved Norges fiskarlag og Norske Sjømatbedrifters Landsforening. Hensikten med toktet var å evaluere om bruk av elektrobedøver kunne gi en kvalitetsgevinst på trålfanget fisk ved at elektrobedøving potensielt vil gi raskere sløying og bedre utblødning, og fisken vil da kunne prosesseres raskere (før koagulering av blod). I tillegg ble fiskevelferd etter elektrobedøving evaluert. Forsøkene ble gjennomført i samarbeid med teknologileverandøren SeaSide AS og Aker Seafoods ASA. Mannskap og skipper på ""M/S Skaidi"" har bidratt med kunnskap og deltatt i den praktiske gjennomføringen av forsøkene. SeaSide AS har bidratt med utlån- og veiledning i bruk av elektrobedøver til forsøkene. Det ble ikke funnet noen negative konsekvenser på filetenes kvalitet som en følge av elektrobedøving. Forsøkene viste at elektrobedøving av fisk ombord vil kunne være en metode som gjør det mulig å prosessere trålfisk raskere og lettere. Dette vil kunne gi bedre utblødning av fisk og derved høyere kvalitet. For at dette skal oppfylles på en konsistent måte må imidlertid prosessflyten bli bedre gjennom å endre driftsrutiner etter at fangsten er landet om bord og overført til mottaksbingen. Når det gjelder fiskevelferd, ble det dog funnet at fisken ikke var bevisstløs lenge nok etter elektrobedøving ved de gitte strømparametrene (dersom en setter som krav at all fisk skal være bevisstløs, eller død, ved bløgging og sløying).

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Havbruk
  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2009

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214049213

Vis denne publikasjonen hos Cristin