Til hovedinnhold
Norsk English

Produksjon av copepodeegg i lukket anlegg på land

Sammendrag

Målet med prosjektet har vært å optimalisere og oppskalere produksjon av egg fra copepoden Acartia tonsa. Prosjektet hadde som mål å produsere 6000 egg/liter/dag, og produksjonen i dag ligger på 10000-20000 egg/liter/dag. Denne økningen i eggproduksjon skyldes flere faktorer, men spesielt nye tekniske løsninger, forbedret foringsregimer og optimalisering i alle ledd av produksjonen. Forsøk har vist at dyrkede copepodenauplier fører til bedre vekst og overlevelse hos torskelarver enn foring med rotatorier. Selv når rotatoriene og copepodenaupliene fores med samme type mikroalge. I dette prosjektet ble copepodeegg sendt til 3 ulike torskeyngelanlegg. Yngelanleggene som deltok i prosjektet var Troms Marin Yngel AS, Lofilab AS og Vikholmen Utvikling AS. Utstyr for klekking og dyrking ble installert og de ansatte fikk veiledning i å dyrke copepodenauplier. Av ulike årsaker ble ikke copepodenaupliene testet i startforing av torsk i alle yngelanleggene, men yngelanleggene har fortsatt ønske om å kunne teste naupliene i egen yngelproduksjon. Prosjektet er gjennomført i nært samarbeid med et copepodeeggprosjekt finansiert av Innovasjon Norge og alle torskeyngelaktørene i Norge.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri
  • SINTEF Ocean

År

2008

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214049206

Vis denne publikasjonen hos Cristin