Til hovedinnhold
Norsk English

Initiativ til program for utvikling av teknologier, modeller og prosedyrer for høypresisjon biomassekontroll i fiskeoppdrett (EXACTUS) - Åpen workshop Oppsummering fra workshop, Gardermoen 23.06.09

Sammendrag

Tirsdag 23. juni 2009 ble det avholdt en teknisk workshop på Gardermoen med mål å informere bredt om, og samle et konsortium til, en mulig KMB-søknad med fokus på biomassekontroll i sjøbasert fiskeoppdrett. Denne rapporten oppsummere de faglige og prosjekttekniske innspill fra oppdretterne, utstyrsleverandørene, virkemiddelapparatet og forskningsinstituttene. Presentasjonene foreligger på www.tekmar.no. Workshopen ble gjennomført med økonomisk støtte fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (prosjektnummer 900271) og CREATE - Senter for havbruksteknologi, og det ble invitert bredt til deltakelse gjennom publisitet på www.kyst.no, www.intrafish.no og med invitasjoner gjennom nyhetsbrev og publisering på nettsidene til FHF, FHL, Tekmar, AKVArena og CREATE. Oppslutningen var svært god med totalt 34 deltakere og nær 100 % dekning blant aktuelle bedrifter, virkemiddelapparat og organisasjoner. Med utspring i workshopen er det utarbeidet en tverrfaglig KMB-søknad, rettet mot Forskningsrådet og Havbruksprogrammets ""Delprogram 4 - Produksjon av laksefisk"". Innspillene fra workshopen og de interesserte bedriftene har dannet hovedgrunnlaget for innhold og organisering. Søknaden ble levert til fristen 2. september 2009 med et bredt konsortium bak seg.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Erik Høy

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Havbruk

År

2009

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214049190

Vis denne publikasjonen hos Cristin