Til hovedinnhold
Norsk English

Utvikling av sikre oppdrettsanlegg Fase 1 – Sammenligning av måledata og numerisk analyse for lokalitet Farmansøya

Sammendrag

I forbindelse med prosjektet ”Utvikling av sikre oppdrettsanlegg Fase 1” ble det målt strekkrefter i forankringsliner samtidig med miljøtilstand som vind og strøm. Prosjektet er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). Akkrediterte sertifiseringsorgan som benytter forskjellige analyseverktøy ble invitert til å gjennomføre en forankringsanalyse av Farmansøya oppdrettsanlegg basert på målte miljødata. Formålet var ikke å se på ekstremtilstander, men en evaluering basert på en gitt miljøtilstand på anlegget. Det må bemerkes at man her ikke ønsker å foreta sammenlikninger av de forskjellige akkrediterte selskaps beregningsprogrammer. Hovedkonklusjon er at de gjennomførte analytiske resultatene varierte mye sammenlignet med hverandre og målte data - dog har de samme størrelsesorden.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Anna Olsen
  • Egil Lien

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Havbruk

År

2009

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

1

ISBN

9788214049183

Vis denne publikasjonen hos Cristin