Til hovedinnhold
Norsk English

Skader på oppdrettsnoter, årsaker og tiltak ""Notprosjektet""

Sammendrag

Denne rapporten belyser problemstillinger knyttet til skader på nøter i forbindelse med ordinær drift (innfesting, opphaling, vask, gnag osv). Arbeidet skal resultere i en overordnet vurdering av årsak til skader på nøter basert på mottatt underlagsdokumentasjon, samt anbefalte tiltak som kan hindre tilsvarende skader i framtiden. Følgende tiltak kan bidra til å hindre tilsvarende skader på oppdrettsnøter: 1. Bedre merking av oppdrettsanlegg, inkludert anker og forankringsliner. 2. Unngå komponenter som kan slite på nota eller føre til riving av not. Gjelder både under transport og drift. 3. Kreve bedre dokumentasjon fra utstyrsprodusentene i forhold til fare for gnag på nøter. 4. Unngå områder med mye sel, eventuelt stille strengere krav til drift av oppdrettsanlegg.5. Mer konkrete krav til innfesting av not.6. Bedre oppfølging av teknisk standard og drift av anlegg.7. Innføre krav om beskyttelse av propell for fartøy som skal operere innenfor anleggsgrensene8. Innføre ""drivgodsvarsel"" på lik linje med algevarsel og flomvarsel.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Heidi Moe
  • Østen Jensen

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Havbruk

År

2009

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214049275

Vis denne publikasjonen hos Cristin