Til hovedinnhold
Norsk English

Rømming tilknyttet transport av levende fisk i Oppdrettsnæringen

Sammendrag

Prosjektets hovedmål har vært å bidra med kunnskap som kan medvirke til å bedre rømmingssikkerheten ved transport av oppdrettsfisk fra settefiskanlegg til brønnbåt, transport til merder i sjø, transport mellom sjøanlegg og slakteri. Studien er et forprosjekt, gjennomført i løpet av relativt kort tid og med begrensede ressurser.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Havbruk

År

2009

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

A094039

ISBN

9788214049138

Vis denne publikasjonen hos Cristin