Til hovedinnhold
Norsk English

Fremtidens tråler - Sluttrapport

Sammendrag

EnergieffektivitetMed utgangspunkt i av en typisk driftsprofil, modellforsøk og teoretiske studier er reduksjon i drivstofforbruket beregnet til å bli ca 24% på årsbasis. Mange av tiltakene har størst effektivitet i dårlig vær og under ekstreme forhold og derfor vil tiltakene også kunne medføre en reduksjon i nødvendig installert ytelse på ca 32-35%. I forhold til det ambisiøse delmålet om å spare 40% drivstoff så har ikke prosjektet kommet helt i mål. For å nå dette målet er det i tillegg til å optimalisere selve fartøyet også behov for å inkludere en optimalisering av motstanden på trålbruket. Prosjektet har ikke kommet fram til spesielle tiltak for å redusere skader på råstoff ved ombordtaking. Tidlig i prosjektet ble det diskutert direkte pumping fra trålpose, pumping fra trålpose i overflaten og bruk av slusekammer. Brukergruppen mente at med den fokus en har fått på kvalitet/små hal så var det ingen tungtveiende grunner for å få utformet nye former for ombordtaking. Med økte bestander i torskefiskeriene og pelagisk trål kan det stille seg annerledes. Forslag til sikrere arbeidsoperasjoner på tråldekk er sammenfattet i to løsningsforslag ved ulik grad av kompleksitet og ”månelandingspreg” som er kalt henholdsvis ”Den nære fremtidens tråler” og ”Den fjernere fremtidens tråler”. Begge løsningsforslagene omfatter både styring/flytting av trålblokker og redskapshåndtering for et fartøy som tauer to tråler (dobbelttrål).

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Roar Pedersen

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2009

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

A09033

ISBN

9788214049084

Vis denne publikasjonen hos Cristin