Til hovedinnhold
Norsk English

Superfersk fisk med riktig kvalitet: Rapport fra fem tokt med M/S 'Havstjerna' mars - april 2008

Sammendrag

Denne rapporten gir en oversikt forsøk med garnfangst av torsk gjennomført i april 2008 for det brukerstyrte innovasjonsprosjektet (BIP) ""Superfersk fisk med riktig kvalitet"" finansiert av Norges Forskningsråd (prosjektnummer 179419/Matprogrammet) og FHF ved Norges Fiskarlag og Norske Sjømatbedrifters Landsforening. Mannskap og skippere på den kombinerte line og garnbåten M/S ""Havstjerna"" SF-85-B har bidratt med både kunnskap og med praktisk gjennomføring av forsøkene. Torsken i alle forsøkene ble tatt på en garnlenke på 40 garn hvorav 20 garn med ""tykt lin"" (0,65 mm senetykkelse) og 20 garn med ""tynt lin"" (0,60 mm senetykkelse), begge garntyper var 6 3/4 omfar (eller 93 mm fra knute til knute). Forsøkene var gjennomført i to faser hvor første del ble utført av mannskap om bord i ''Havstjerna"". Mannskapet gjennomførte fire forsøk med totalt 715 individer hvor de hadde registrert antall levende og død fisk på tykt og tynt garnlin. I andre fase deltok to forskere fra SINTEF på ett sjøvær. Garnene ble satt på ettermiddagen 9. april på Skreibanken 20 nautiske mil vest av Ålesund på 88 meters dyp og dradd på formiddagen 10. april 12 - 13 timer senere. Analyser med maskinsyn viste at filet fra fisk som var død ved ombordtaking var rødere enn filetene som stammet fra fisk som var levende ved ombordtaking både etter 2 og 5 dager. Det var en større andel levende fisk i garna med tykt lin enn de med tynt, men tynt lin fisket imidlertid litt bedre enn tykt. Temperaturplott viste at fisken ble svært godt kjølt gjennom hele verdikjeden med valgte kjølemedium og (minimal) håndtering. Forsøket indikerer at kort ståtid på garna (12-13 timer) og riktig håndtering / behandling av garnfisk, som tas levende ombord, vil kunne gi et produkt som er godt egnet til ferskfisk anvendelse.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2009

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214046540

Vis denne publikasjonen hos Cristin