Til hovedinnhold
Norsk English

TEKMAR 2008 - Innovasjon i havbruk Habruk - er det farlig det..? Oppsummering fr seminar 2. og 3. desember 2008

Sammendrag

TEKMAR 2008 ble arrangert på Britannia Hotell, 2. og 3. desember 2008. Arrangementet var tilrettelagt av SINTEF Fiskeri og havbruk sammen med organisasjonene Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, Norske leverandører til havbruksnæringen, Norsk Industri og Norske maritime eksportører (NME), og ble økonomisk støttet av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (prosjektnr. 900114), Norges forskningsråd (prosjektnr. 192773/S40) og Innovasjon Norge (prosjektnr. 2008/111174). Hovedtemaet for TEKMAR 2008 var ”Sikkerhet og ansvarlighet – et kjennetegn for havbruk?”. I tillegg til 23 foredrag (presentasjoner tilgjengelig på www.tekmar.no), ble det arrangert 4 temastasjoner hvor deltakerne diskuterte utfordringer og løsninger innen: Merdanlegg  Fôrplattform Båter Brønnbåter Metoden med temastasjoner fungerte godt, og gjorde at en fikk god tid til å diskutere det den enkelte fant mest relevant for sine egne aktiviteter og interesser. Under sesjonen ”Rom for samarbeid” ble det fokusert på posisjon for norske havbruksaktører

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Havbruk

År

2009

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

A094020

ISBN

9788214046519

Vis denne publikasjonen hos Cristin