Til hovedinnhold
Norsk English

Fjerning av pinnebein av laks slaktet ved oppdrettsmerd

Sammendrag

Gjennomsnittlig restbein i laksefilet som ble plukket for pinnebein i dette forsøket, som omfattet 168 fileter, ble 0,9 hele og 1,7 halve restbein. 82 % av alle restbeina ble funnet i den bakerste halvdelen av filetene, altså der de minste pinnebeina sitter. Snittvekten på hel fisk i forsøket var på 5,2 kg og all fisk kom fra samme oppdrettsmerd. Selv med signifikante forskjeller i parametere for måling av stress mellom de 6 gruppene i forsøket, ble det ikke funnet sammenhenger i forhold til plukkeresultatene i de samme gruppene. Temperaturen i fisken under slakting, transport og prosessering lå mellom 3,0 og 5,3 °C og temperaturen i RSW-tankene var aldri under 2,5 °C. Tid mellom slakting og beinplukking varierte fra ca. 1 til 23 timer for de ulike gruppene, men dette ble ikke funnet å ha signifikant virkning på plukkeresultatet. Med basis i resultatene i dette forsøket er det ikke noe i veien for å benytte Trio FPMs teknologi for fjerning av pinnebein i filet av laks som har vært slaktet ved oppdrettsmerd om bord på brønnbåt og etterpå transportert inn til foredlingsanlegg i RSW-tanker.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2009

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214046502

Vis denne publikasjonen hos Cristin