Til hovedinnhold
Norsk English

Dataverktøy for optimalisering av bunntrålredskap mht. energieffetivitet

Sammendrag

SINTEF Fiskeri og havbruk har på oppdrag fra Norges Fiskarlags Teknologiforum på vegne a Fiskeri og havbruksnæringens Forskningsfond (FHF) utviklet et dataprogram for å sette trålskippere bedre i stand til å vurdere rigging og valg av trålsystem.   Dataverktøyet kan stimulere trålerens oppførsel og dermed benyttes for å forutsi hvordan fangsteffektivitet og oljeforbruk påvirkes av forskjellige tiltak. Verktøyet legger til rette for akkumulering av erfaringer med rigging og bruk av forskjellig utstyr på det enkelte fartøy. Dette vil gjøre skipperne i stand til å finne optimal rigging av trålen med minst mulig dyrepar prøving og feiling.   Verktøyet vil bli tilbudt alle fiskefartøyer det kan være relevant for.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2009

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

A093010

ISBN

9788214046441

Vis denne publikasjonen hos Cristin