Til hovedinnhold
Norsk English

Program for utvikling av blåskjellnæringen på Vestlandet

Sammendrag

Det er utarbeidet forslag til et langsiktig utviklingsprogram for blåskjellnæringa på Vestlandet, kalt ”Blåskjell-i-Vest”. Bakgrunnen for å utarbeide programmet, er ønsket om å kunne bidra til å utvikle en lønnsom blåskjellnæring på Vestlandet. På bakgrunn av utfordringer for blåskjellnæringen som er identifisert og omtalt legges det opp til et utviklingsprogram som består av fire temaområder som igjen består av ulike tiltak. De foreslåtte temaområdene i programmet er: Produksjon av kvalitetsskjell Post harvest – bedre kvalitet og overlevelse på blåskjell under og etter høsting Utvikle gode offentlige rammebetingelser Formidling av kunnskap Det er uarbeidet forslag til budsjett og forslag til tidsplan for gjennomføring av tiltakene i programmet.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Ulf Winther
  • Ingvild Johanne Aarhus

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Klima og miljø
  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2009

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

A096007

ISBN

9788214046434

Vis denne publikasjonen hos Cristin