Til hovedinnhold
Norsk English

Sporbarhetskrav i forbindelse med ny havressurslov og nye forordninger fra EU Hva betyr dette for fiskefarseprodusenter

Sammendrag

Den kommende havressursloven og forordninger fra EU stiller nye krav til informasjon om alle typer fiskeprodukter. Flere av disse kravene forutsetter bedre sporing enn Matloven. I prosjektet TRAINS innlandsmarked er det gjennomført en kartlegging av dagens status for sporing av fiskefarseprodukter. Denne rapporten vurderer i hvor stor grad kommende krav kan oppfylles ved dagens sporingsnivå og hvilke elementer som eventuelt må på plass for å oppfylle kravene. Summary Coming Norwegian regulations on management of ocean resources and EU regulations establishes new requirements regarding information about all types of fish products. This report evaluates to what extent existing traceability systems in a Norwegian minced fish producer can match the coming information requirements and identifies discrepancies.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Eskil Forås
  • Kine Mari Karlsen

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Havbruk
  • SINTEF Ocean

År

2009

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214046427

Vis denne publikasjonen hos Cristin