Til hovedinnhold
Norsk English

Utvikling av et seleksjonssystem til flytetrålfiske etter kvitfisk

Sammendrag

Fra 28. oktober til 08. november 2010 ble det gjennomført et tokt med tråleren ""Atlantic Star"" på torskefeltene rundt Hopendjupet (66-67° Nord, 14-19° Øst). Målet med toktet var å estimere seleksjonsegenskapene og håndteringsegenskapene til to seleksjonsinnretninger laget av fleksible nett paneler: en 135 mm sekk med 130 mm Exit Windows og en 135 mm T90 sekk, ved fiske etter torsk med flytetrål. En to-belg Egersund 720 Hex-mesh flytetrål ble brukt under toktet til å fiske etter pelagisk torsk. Både ""dekknett"" og ""paired-gear"" metoden ble brukt for å estimere seleksjonsegenskapene til sekkene. Resultatene viser at både T90-sekken og sekken med Exit Windows ga en effektiv størrelsesseleksjon selv ved høy fangstrate (opp til ca. 11 tonn fisk per time). Begge sekkene ga ganske stabil seleksjon uansett fangststørrelse (variasjon fra 1.6 til 17.6 tonn), og begge systemene fanget i gjennomsnitt mindre enn 2 % av undermåls fisk i områder der det i utgangspunktet var opp til 32 % undermåls fisk.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Eduardo Grimaldo
  • Manu Berrondo Sistiaga

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2011

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214051124

Vis denne publikasjonen hos Cristin