Til hovedinnhold
Norsk English

Nordisk pelagisk workshop Presentasjon av de siste års Nordiske forskningsresultater innenfor pelagisk fisk - en fremtidsutsikt

Sammendrag

Målet med prosjektet har vært å etablere et nettverk innenfor nordisk pelagisk fiskerisektor, inkludert både foredlingsindustri, flåtesektoren og FoU-institutter. Det er blitt gjennomført to workshop's høsten 2010, hvor utfordringer og muligheter for næringen ble diskutert. Dette har bl.a. resultert i en artikkel publisert i magasinet Eurofish. I tillegg har nettverket gitt innspill til neste års utlysning i Nordic Innovations Centre (NIC) mht. prioriterte FoU-områder innenfor pelagisk sektor.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2010

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214051087

Vis denne publikasjonen hos Cristin