Til hovedinnhold
Norsk English

TEKMAR 2009-Innovasjon i havbruk Omdømme beredskap og håndtering av laks-alltid beredt? oppsummering fra seminar 8. og 9. desember 2009

Sammendrag

I 2009 ble TEKMAR arrangert for 7. gang, dette året på Rica Nidelven Hotell. Arrangementet samlet 155 deltagere, med over 70% av deltagerne fra industri. En bred støtte til arrangementet fra Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL), Norsk Industri \ Havbruksleverandørene og Norske Maritime Eksportører, samt fra finansieringsinstitusjonene Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF-prosjektnr. 200900189-/034), Norges forskningsråd (prosjektnr. 200383/S40) og Innovasjon Norge (prosjektnr. 2009/112966), har vært viktig for det gode fundamentet som TEKMAR hviler på. TEKMAR har siden starten hatt som misjon å bidra med kultur- og holdningsskapende aktiviteter, og gjennom generisk kunnskapsbygging og kunnskapsoverføring fra andre områder, medvirke til en økt grad av profesjonalisering og ansvarliggjøring i næringen. Dette var også viktige deler av TEKMAR 2009, der fokus på omdømme, interessekonflikter og rom for samarbeid, frambrakte gode diskusjoner. En stor del av tiden ble viet årets hovedtema som gikk på beredskap. Sjøbasert oppdrett er prisgitt både naturens betingelser og menneskers aktiviteter, og med de store verdier som næringen forvalter, er det viktig å være på offensiven i forhold til de hendelser som kan skje. Flere eksempler de senere år har vist at man plutselig kan ha andre behov for kapasiteter enn det en planlegger i ”fredstid”, - og spørsmålet som ble bredt debattert var hva slags trusler man står overfor – og hva skal, kan og vil en eventuelt kunne gjøre med det.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Havbruk

År

2010

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

A104064

ISBN

9788214051056

Vis denne publikasjonen hos Cristin