Til hovedinnhold
Norsk English

Butikk-kjøledisker for fersk fisk og fiskeprodukter — Potensial i utvikling av ny teknologi for kvalitetsforbedring og forlenget holdbarhet

Sammendrag

Rapporten omfatter kartlegging av eksisterende og tilgjengelige typer butikk-kjøledisker for fersk fisk og fiskeprodukter i Norge og Norden i dag. Målinger med eget varmefluksinstrument, som er utviklet og bygd i dette prosjektet, viser at stråling fra lokalets vegger, tak, lysarmaturer m.m. er i størrelsesorden 80 - 90 W/m2 og utgjør den dominerende varmebelastningen på fisken i fiskedisken. Konvektiv varmeovergang på over- og undersiden er derimot lav, og spesielt i disker som ikke er utstyrt med tvungen viftesirkulasjon. Et Matlab-dataprogram som er utviklet for å kunne bestemme temperaturforløp og predikere restholdbarhet, viser at i tillegg til luftens tilstand er antall produkter som stables sammen i disken og salgsraten avgjørende. Valg av kjølediskens utforming og utrustning må sees i sammenheng med butikklokalet som disken skal stå i. I et kjølt rom med lav fuktighet og uten trekk fra vifter, dører m.m. kan en oppnå akseptable lagringsforhold under gitte forutsetninger. Ovennevnt program, som forutsetter 1-dimensjonal, varmetransport, i kombinasjon med bruk av avanserte programmer for strømningsmekanisk analyse (Ansys Fluent f.eks.) er brukt i prosjektet for bl.a. å vise effekten av diverse prosessforhold m.m. på temperaturforløp og predikert restholdbarhet. I slutten av rapporten er det trukket fram noen teknologiske utviklingsområder som best løses i tett samarbeid med bruker (fiskebutikk) og utstyrsprodusent. Fortsatt bruk av CFM-programmet, og videreutvikling av varmeflukssensor og analyseprogram, anbefales.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Vidar Hardarson

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2009

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214049374

Vis denne publikasjonen hos Cristin